آمار کلی

کد ملی: 005412XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت الکترونیک فاخر پرس مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/21 تا کنون
خدمات داده پردازان الکترونیک آینده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/06/05 تا 1398/08/19