آمار کلی

کد ملی: 093874XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی غیر انتفاعی فرزانگان عادله تربت حیدریه بازرس علی البدل فعال 1396/10/17 تا کنون