آمار کلی

کد ملی: 263152XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارا سیستم پایا اندیش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/15 تا کنون