آمار کلی

کد ملی: 324247XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی زراعی دامی صبوران باختر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/08/23 تا کنون