آمار کلی

کد ملی: 222996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتا اندیش ویرا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/05 تا کنون