آمار کلی

کد ملی: 639972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجموعه تفریحی وگرشگری غار قلایچی بوکان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1395/03/10 تا کنون