آمار کلی

کد ملی: 206336XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 1

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهاب بتن پدیده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/03/09 تا 1395/11/05
ایمن سقف کاویان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/10/24 تا 1394/02/06
خاک و ابنیه قرن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/16 تا 1394/02/16
بانیان پردیس کوهستان بازرس اصلی فعال 1388/03/17 تا کنون