آمار کلی

کد ملی: 128816XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان سپید دشت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/27 تا کنون
راه گستر آپادانا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/05/12 تا 1394/02/20