آمار کلی

کد ملی: 257273XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه فرهنگی ورزشی جوانان تربیت حاجی آباد مدیرعامل فعال 1393/02/20 تا کنون