آمار کلی

کد ملی: 355941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهر پرواز لیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/09 تا کنون
کیان ساخت لیان عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/10 تا کنون