آمار کلی

کد ملی: 065249XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی و پشتیبانی خیر اندیش صبح دم خراسان جنوبی عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/18 تا کنون
انجمن ام اس استان خراسان جنوبی عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/14 تا کنون