آمار کلی

کد ملی: 515990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو صنعت آرمان لامرد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/11 تا کنون