آمار کلی

کد ملی: 324098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی نظافتی پاکبانان کلهر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/29 تا کنون