آمار کلی

کد ملی: 393955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی چشمه رینه گیلان بازرس علی البدل فعال 1391/10/25 تا کنون