آمار کلی

کد ملی: 443034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعت پشم یزد بازرس علی البدل فعال 1392/03/11 تا کنون