آمار کلی

کد ملی: 074930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی پاکبانان پیشرو شرق خراسان بازرس علی البدل فعال 1396/10/25 تا کنون