آمار کلی

کد ملی: 005404XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 5

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه اعتماد هوشمند بازرس علی البدل فعال 1397/07/10 تا کنون
میلاد موج پایتخت بازرس علی البدل فعال 1394/06/01 تا کنون
گروه صنعت صابر بازرس علی البدل خارج شده 1394/02/16 تا 1396/02/16
گروه معدنی آریا مرمر پاسارگاد بازرس اصلی فعال 1391/04/06 تا کنون
بازرسی فنی فرا ساحل آریا پرشین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/10/25 تا کنون
مهندسی سازه دریایی رال بازرس علی البدل خارج شده 1390/04/28 تا 1393/04/18
فرا سوی جهان دانش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/11 تا کنون