آمار کلی

کد ملی: 085924XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی کشاورزی دامپروری کیمیاگران خاک فردوس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/29 تا کنون