آمار کلی

کد ملی: 492989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارس پیشه پلدشت منطقه آزاد ماکو بازرس اصلی فعال 1398/02/23 تا کنون
خدمات زیارتی میعاد گشت منطقه آزاد ماکو شماره ثبت 609 7/11 / 91 و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/12/10 تا 1397/12/23