آمار کلی

کد ملی: 006541XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین ایستا سازه تاژنگ نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/09 تا کنون
مهندسی عطا ایده تاژنگ رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/16 تا کنون
مهندسی عطا طرح تاژنگ رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/12 تا کنون
مهندسین ماهر مسکن افرازان نوین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/10 تا کنون