آمار کلی

کد ملی: 175151XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا زمین نصر بازرس علی البدل فعال 1394/08/30 تا کنون