آمار کلی

کد ملی: 137685XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روغن پویا موتور بازرس علی البدل فعال 1394/03/12 تا کنون