آمار کلی

کد ملی: 457957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن بیماران ام اس استان سمنان بازرس علی البدل فعال 1396/09/24 تا کنون