آمار کلی

کد ملی: 214027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نمایندگی بیمه ای افرا حامی سینا بازرس اصلی فعال 1398/08/20 تا کنون
افرا ملک پایدار نوین طبرستان شمال نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/29 تا کنون