آمار کلی

کد ملی: 428502XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی پارس انرژی شاهوار بازرس علی البدل فعال 1397/10/01 تا کنون