آمار کلی

کد ملی: 200198XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی فلاحت سبیلی دزفول بازرس علی البدل فعال 1398/04/13 تا کنون