آمار کلی

کد ملی: 123947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی پلیمرهای ساختمانی فرا گستر نطنز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/15 تا کنون
فنی مهندسی فراگستر عمران آریا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/11 تا کنون
پیشگامان نفت و گاز کاویان مدیرعامل خارج شده 1392/07/01 تا 1394/07/19