آمار کلی

کد ملی: 082942XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الوند سازه نوین خراسان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/07 تا کنون
آبگین برج توس بازرس علی البدل فعال 1398/01/15 تا کنون
فنی و مهندسی رویین ابراج مدیرعامل فعال 1397/10/23 تا کنون
شیب آب شرق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/06 تا کنون