آمار کلی

کد ملی: 065245XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/20 تا کنون
چند منظوره خاص جانبازان جنوب خراسان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/26 تا 1397/05/20