آمار کلی

کد ملی: 421853XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 9

شرکت فعال: 9

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رخ آرا کاسپین پاسارگاد بازرس علی البدل فعال 1399/06/12 تا کنون
صدرا فیدار کاسپین بازرس اصلی فعال 1399/05/28 تا کنون
پیشگام آذرخش آسیا بازرس علی البدل فعال 1399/05/21 تا کنون
مد آفرین کاسپین بازرس اصلی فعال 1399/05/21 تا کنون
ویستا پندار آسیا بازرس اصلی فعال 1399/05/21 تا کنون
اطلس فیدار آریا عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/26 تا کنون
سیروان سورن آسیا رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/21 تا کنون
دیبا پوشان فرزان عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/27 تا کنون
رامان پوشان هیراد عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/27 تا کنون