آمار کلی

کد ملی: 524925XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زراعی و دامپروری نوبنیاد خراسان شمالی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/24 تا کنون