آمار کلی

کد ملی: 008338XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهسان تغذیه آریان بازرس علی البدل فعال 1398/07/14 تا کنون
شایان پروتیین آریان بازرس علی البدل فعال 1397/09/27 تا کنون