آمار کلی

کد ملی: 092170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بایا رادان پارت فردا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/06 تا کنون
باتیس راد پارت فردا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/12 تا کنون
دیوار آرای سناباد توس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/19 تا کنون