آمار کلی

کد ملی: 182917XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آج راه غرب عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/30 تا کنون
هلیلان صدف عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/13 تا کنون