آمار کلی

کد ملی: 093919XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قطران ساوه منشی هییت مدیره فعال 1398/04/04 تا کنون
پیشگامان فن گستر هم گام عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/16 تا کنون
پیشگامان نفت و گاز کاویان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/01 تا کنون