آمار کلی

کد ملی: 064063XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک اختران قرن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/16 تا کنون
ستاره گستر مهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/02 تا کنون