آمار کلی

کد ملی: 007328XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 1

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی سراچین بازرس اصلی فعال 1395/12/19 تا کنون
مهندسی نفت هوسیت پارس بازرس اصلی خارج شده 1393/10/02 تا 1394/12/13
توسعه تجارت نعمت بازرس اصلی خارج شده 1393/04/25 تا 1393/12/15
برق انرژی پاینده جم مدیرعامل خارج شده 1392/06/21 تا 1394/04/06