آمار کلی

کد ملی: 299126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه صنعتی نصر نوین صنعت روشن رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/08/27 تا کنون