آمار کلی

کد ملی: 280170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهیاران بخش قطور عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1396/10/18 تا کنون