آمار کلی

کد ملی: 128730XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوله وسازه های فلزی نوین پارسیان جنوب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/08 تا کنون
آذر فام زرین شهر مدیرعامل خارج شده 1393/09/30 تا 1394/12/24