آمار کلی

کد ملی: 248007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات پشتیبانی لیان گستر داراب منشی هییت مدیره فعال 1398/06/23 تا کنون