آمار کلی

کد ملی: 163884XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارو سیستم پادرا رئیس هیئت مدیره فعال 1393/01/24 تا کنون
گروه صنعتی مبتکران رادین بازرس علی البدل خارج شده 1392/03/13 تا 1397/03/30
کالا پخش پادرا عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/11/02 تا کنون