آمار کلی

کد ملی: 387342XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه اصناف ماشین ساز و فلز تراش شهرستان همدان منشی هییت مدیره فعال 1398/08/28 تا کنون