آمار کلی

کد ملی: 499986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی کهن دشت خزر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/23 تا کنون
نوآوران سبز نکا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/01/20 تا کنون