آمار کلی

کد ملی: 361033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مکران پارت منطقه آزاد چابهار رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/07 تا کنون
کمیل بار بلوچستان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/21 تا کنون