آمار کلی

کد ملی: 007831XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس معدن تیراژ بازرس علی البدل فعال 1398/06/10 تا کنون