آمار کلی

کد ملی: 175076XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تیام راه سازان جنوب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/12/02 تا کنون