آمار کلی

کد ملی: 138254XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوتوس چوب دیبا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/21 تا کنون
لوتوس چوب ورنا رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/25 تا کنون