آمار کلی

کد ملی: 052094XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 8

شرکت فعال: 5

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/18 تا کنون
آلومینیوم تابنده اراک عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/18 تا کنون
کیمیا پوشش پردیس عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/13 تا کنون
تابان پروفیل پردیس عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/11 تا 1398/07/07
تولیدی رنگین سرام عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/10 تا 1398/07/08
پرتو کالا پردیس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/03 تا کنون
مدبر تجارت آریا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/11 تا کنون
تولیدی صنعتی فرگداز عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/16 تا 1398/07/07