آمار کلی

کد ملی: 404028XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلا چین بذر بهار سبز بازرس علی البدل فعال 1398/05/23 تا کنون